Real Estate

Vi kombinerar vår expertis inom lokalstrategi, projektledning och fastighetsförvaltning för att aktivt utveckla och förvalta dina fastighetsprojekt, alltid med dina unika mål och behov i fokus.

Lokalstrategi-arbete

Lokal- och fastighetsplanering för dina behov

På ProjektEtt har vi omfattande erfarenhet av lokalstrategi-arbete inom både kommunal och privat sektor. Vår expertis ligger i att skapa strategiska planer för lokal- och fastighetsförvaltning som möter både nuvarande och framtida behov.

Utveckling av långsiktiga strategier för effektiv lokalförsörjning och hantering av hyresavtalsfrågor.

Övervakning och analys av lokalbestånd, behov och nyttjandegrad.

Strategisk planering för anskaffning och avveckling av lokaler och fastigheter, på såväl kort som lång sikt.

Hyresavtalsutvärdering

Vi utvärderar ditt hyresavtal

Vi erbjuder hyresavtalsutvärdering, som kombinerar juridisk expertis med gedigen erfarenhet inom fastighetsbranschen. Vi genomför noggranna granskningar och utredningar av hyresavtal för att säkerställa att de uppfyller både juridiska krav och dina specifika behov.

Detaljerad granskning av hyresavtal för att identifiera potentiella juridiska risker och möjligheter.

Omfattande utredningar för att säkerställa avtalens överensstämmelse med aktuella lagar och förordningar.

Rådgivning och rekommendationer för att förbättra och optimera avtalsvillkor.

Hyresavtalsförvaltning

Smidig hyresavtalsförvaltning

Med erfarenhet av hyresförhandling, avtalshantering och framtagande av hyresavtal kan vi hjälpa dig med en effektiv och smidig hyresavtalsförvaltning.

Juridisk kompetens och erfarenhet inom fastighetsbranschen som säkerställer effektiv hyresförhandling.

Trygg hantering av dina hyresavtal med kompetens inom avtalsförvaltning.

Framtagning av avtal som förhåller sig till gällande juridiska krav och möter dina behov.

Teknisk förvaltning

Optimera med teknisk förvaltning

På ProjektEtt erbjuder vi tjänster inom teknisk förvaltning, där vår expertis sträcker sig över projektledning, drift och underhåll av fastigheter. Med erfarenhet från såväl privat sektor som kommunal verksamhet, hanterar vi allt från avtalsförhandlingar till kontraktskrivning och effektiv projektadministration.

Skötsel av drift och underhåll för fastigheter, säkerställande av långsiktig hållbarhet och effektivitet.

Projektledning och administration för fastighetsprojekt, stora som små.

Avtalsförhandling och kontraktskrivning, anpassad för både privat och offentlig sektor.

Förändringsledning

Framgångsrikt förändringsarbete

Vi har en rik erfarenhet av att leda organisations- och lokalförändringar i verksamheter, och vi använder ett coachande ledarskap för att effektivt driva förändringsledning. Vår förmåga att skapa engagemang och teamkänsla är avgörande för att uppnå gemensamma mål.

Effektiv hantering av organisationsförändringar, med fokus på både process och personal.

Skapande av stark teamkänsla och främjande av aktiv delaktighet i förändringsprojekt.

Genomförande av förändringsledningsuppdrag som delprojektledare, både inom privata och kommunala organisationer.