Project Management Office

Vi strävar efter att vara din pålitliga partner genom hela ditt byggprojekt, och leder det framgångsrikt från start till mål.

Byggprojektledning

Projektledare från planering till slutförande

Ta del av vår erfarenhet inom byggbranschen, med vår bakgrund som arbetsledare, platschef och projektledare. Vi hanterar både stora och små ombyggnationer av kommersiella fastigheter samt underhållsarbeten, och arbetar effektivt inom både privat och offentlig sektor.

Komplett hantering av ombyggnationer och underhållsåtgärder, inklusive tak-, stam- och fönsterbyten.

Noggrann efterlevnad av bygglagstiftning, myndighetskrav och entreprenadjuridik.

Tillämpning av standardavtal såsom ABT 06, AB 04 och AMA, för att säkerställa kvalitet och överensstämmelse i alla projekt.

Projektering

Projekteringsledare med precision

Med erfarenhet inom bygg, samt drift- och förvaltningsprocessen, erbjuder vi ett brett spann av projekteringstjänster. Vår expertis sträcker sig över flera områden, med särskild inriktning på funktionella och säkra bygglösningar för hyresgäster och verksamheter.

Lång erfarenhet inom branschen och mycket goda kunskaper inom AFF (Avtal För Fastighetsförvaltning)

Väl förtrogen med gällande bygglagstiftning, myndighetskrav, entreprenadjuridik samt standardavtal, som ABT 06, AB 04 och AMA.

Expertis i att samordna driftrelaterade frågor under byggprocessen, med fokus på funktion, säkerhet och verksamhetens behov.

Projektadministration

Projektadministratör som driver framåt

Med erfarenhet av projektdokumentering samt projekt– och förvaltningsekonomi kan vi effektivt stödja och bistå din projektorganisation. Vår expertis säkerställer en smidig och kostnadseffektiv projektadministration från början till slut.

Ekonomisk uppföljning och kategorisering av kostnader för projektorganisationer.

Skickligt upprättande av detaljerade projektrapporter.

Ansvar för olika administrativa uppgifter i samband med byggprojekt av alla storlekar.

Installationssamordning

Installationssamordnare som ser helhet och detaljer

Gedigen erfarenhet inom bygg- och förvaltningsprocessen med bakgrund som byggprojektledare och projektör. Vår expertis inom installationssidan gör oss till en nyckelaktör i framgångsrika projekt, både stora och små.

Samordning av installationer och byggnadsrelaterade delar i diverse projekt.

Effektiv upphandling av installationsentreprenader, säkerställande av kostnadseffektivitet och kvalitet.

Noggrann ekonomisk uppföljning för att garantera projekteffektivitet och budgetöverensstämmelse.

Besiktningar

Besiktningsman som kvalitetssäkrar ditt projekt

Vi erbjuder professionella besiktningstjänster, grundade på vår djupa erfarenhet inom byggbranschen som byggprojektledare och projekteringsledare. Vår expertis inom bygglagstiftning, myndighetskrav och entreprenadjuridik garanterar en hög standard och noggrannhet i våra besiktningar.

Grundlig genomgång och besiktning enligt aktuell bygglagstiftning och myndighetskrav.

Tillämpning av standardavtal såsom ABT 06, AB 04 och AMA för att säkerställa rättvisa och standardiserade processer.

Detaljerad rapportering och dokumentation för att underlätta uppföljning och eventuella juridiska processer.

Hyresgästanpassningar

Heltäckande hyresgästanpassningar

ProjektEtt genomför hyresgästanpassningar, där vi erbjuder fullservice från projektering till färdigställande av ombyggnation för att passa nya verksamheter. Genom att ansvara för hela processen säkerställer vi att både fastighetsägare och hyresgäster uppnår sina önskade resultat, med en stark betoning på kommunikation och samarbete.

Totalentreprenad för ombyggnation av kommersiella lokaler, anpassade för olika verksamheter.

Expertis inom arkitektur och bygglovshantering.

Löpande samverkan och kommunikation med alla inblandade parter för att garantera ett resultat som alla är nöjda med.

Kontrollansvarig

Kontrollansvarig enligt PBL

Certifierade kontrollansvariga med gedigen erfarenhet inom byggbranschen med bakgrund som byggprojektledare och byggnadsingenjör. Vår djupa förståelse för bygglagstiftning, myndighetskrav och entreprenadjuridik säkerställer en hög standard och överensstämmelse med alla relevanta författningar.

Strikt övervakning och kontroll för att säkerställa efterlevnad av gällande bygglagstiftning och myndighetskrav.

Användning av standardavtal som ABT 06, AB 04 och AMA för att garantera genomgående kvalitet i varje led av byggprocessen.

Omfattande dokumentation och rapportering, vilket säkerställer transparens och ansvarighet i alla projektstadier.