Swedbank Västerås

Entré till bank i stad

Projektering, projektledning och samordning av Swedbanks egna aktiviteter i form av säkerhet, nätverk och möbler, iordningsställande av 3 nya våningar för Swedbanks lokalkontor i Västerås. Utfördes 2017/2018.