En pålitlig helhetslösning

Kombinationen av flera års praktisk erfarenhet inom snickeri och projektledning skapar ett helhetsperspektiv och gör oss till en kompetent ledning till ert nästa projekt, stort som litet. Från uppstart till avslut samordnas hela processen av oss tillsammans med underleverantörer och entreprenörer från vårt breda nätverk – alltid med era mål och förväntningar i sikte. Vi sköter allt från projektering, upphandling av entreprenörer och leverantörer, ekonomiplanering, tidsplanering, inredning och miljöarbeten. Vi vet att byggprojekt innebär mycket jobb och investerad tid; därför eftersträvar vi ett öppet klimat mellan alla intressenter för att möjliggöra ett så effektivt samarbete som det bara går.

Hur vi kan hjälpa dig