För projekt i trygga händer

Byggherren är enligt 3 kap 6 § arbetsmiljölagen skyldig att utse dels en lämplig byggarbetsmiljösamordnare för planering och projektering (BAS-P), dels en lämplig byggarbetsmiljösamordnare för utförande av arbetet (BAS-U). Byggarbetsmiljösamordnare ska utses för alla byggnads- och anläggningsarbeten oavsett komplexitet och storlek.

Vi på Projektkonsult DE i Syd AB kan givetvis stå till tjänst med detta.

Hur vi kan hjälpa dig

Referenser

Tidigare projekt vi lett

Nyheter

Vår verksamhet & senaste branschnytt