En pålitlig helhetslösning

Arkitektritningar, eller A-ritningar som de också kallas för är grundstenen för alla byggprojekt. Alla projekt som skall genomföras behöver ha arkitektritningar i olika omfattningar. Beroende av projektets komplexitet behövs olika många och olika detaljerade arkitektritningar. A-ritningarna föreställer själva utformningen och funktionerna för byggnaden. Planlösningen är till exempel en del av A-ritningarna som tas fram i början av projektet. Det skall även framgå hur en möjlig möblering skulle kunna se ut samtidigt som samtliga tillgänglighetskrav skall vara uppfyllda. Planlösningen kommer vidare ligga till grund för fasadritningar men även för ritningarna till andra konsulter såsom ventilation, värme, sanitet och el. Fasadritningar är också en typ av A-ritning, men då på byggnadens alla fasader. Vi upprättar A-ritningar, reviderar och kompletterar befintliga ritningar, upprättar granskningshandlingar, bygghandlingar och relationshandlingar. Kontakta oss!

Hur vi kan hjälpa dig