Ombyggnation storkök, Stiftelsen Thulehem

Under 2021 och 2022 hjälpte vi beställaren och entreprenören Karaten Bygg AB med Projekteringledning, Bygglovshantering, Arkitektur samt Konstruktör för att färdigställa en ombyggnation av ett storkök. Tack för förtroendet!