Hyresgästanpassning, Spiideo

Vi har ett pågående projekt genom projektledning av beställaren Fastighets AB Balder där vi skall genomföra en hyresgästanpassning till Spiideo.